• Hyr du som privatperson anger du ditt personnummer. Hyr du som företag anger du företagets organisationsnummer.
  • Kortaste hyrestid är tre månader. Vid kortare uthyrning är priset per månad högre.
    Skriv här eventuell övrig info som ev rabattkod.

Din personliga integritet är viktig för oss!
Vi värnar om din integritet och hanterar alla uppgifter som du lämnar till oss i enlighet med personuppgiftsslagen (PuL). De personuppgifter som du meddelar oss lagras i vår kunddatabas och vårt ekonomisystem och behandlas manuellt och automatiskt.

Syftet med behandlingen av uppgifterna är att vi ska kunna ge dig den information du frågar efter eller för att du ska kunna använda de tjänster vi erbjuder. Enligt personuppgiftsslagen har du rätt att en gång per år kostnadsfritt få upplysning om de uppgifter vi lagrar om dig. Du har dessutom rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
Vill du veta vilka uppgifter vi har lagrade om dig ska du skicka en skriftlig begäran. Ange där ditt personnummer, namn, adress samt en egenhändig namnunderskrift.
Begäran skickas antingen per post i original till Edeby Hus AB, Näs-Edeby 3 A, 755 91 Uppsala eller som skannat dokument till edebyhus@gmail.com